Diecézne charity poskytnú vysúšače miestností domácnostiam postihnutými záplavami