Zlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni