Viac ako potrebný seminár o nelegálnej migrácii v Bratislave