Slovenská Ambrela – súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a migrácia’