Fyzický vzhľad a fotografia dieťaťa nezohrávajú úlohu pri adopcii na diaľku