Vzťahová väzba medzi adolescentmi a rodičmi z pohľadu úplnosti rodiny v Žilinskom kraji