Skúsenosť horských záchranárov – interpretatívna fenomenologická analýza