Radkin Honzák: Potenciální role oblastí mozku ve stresu a kvalita metod vyvolávajících stres