Osamelosť a jej determinanty v nadväznosti sa suicidálne správanie seniorov