Efekt prizerajúceho sa a rola divákov v procese šikanovania