Dôvera ako doležitý faktor psychickej pohody pacienta počas hospitalizácie