Pokojné a šťastné Vianoce a úspešný a zdravý celý ďalší rok praje čitateľom časopis Prohuman.