Znajomość potrzeb dzieci oraz ocena ich kontaktu z rodzicami