Učebný štýl žiaka/študenta a jeho sebaúčinnosť vo vzťahu k školskej úspešnosti