Politika vzdelávania dospelých a riešenie problémov ľudí