Dobrovoľníctvo ako služba. Zborník zo sympózia v Košiciach v PDF (2018)