Základné etické princípy a ich akceptácia v starostlivosti o seniorov