Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu