Emocionálna inteligencia ako jedna z osobnostných vlastností sestier