Edukácia ako súčasť ošetrovateľskej dokumentácie chirurgických pacientov