Boj proti fajčeniu: Európska komisia začína celoeurópsku kampaň