Náčrt vzťahov medzi pojmami etiky a umelej inteligencie