Múdrosť ako ideálny cieľ vzdelávania a učenia sa dospelých