Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci Vzdělávání dospělých 2022, 22. a 23. 11. 2022 v Praze

nov 8 2022

Rádi bychom vás touto cestou informovali o 12. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2022 – rovnováha v kontextu strategických změn, která se uskuteční 22. a 23. 11. 2022 v Praze. Konference je tradičně pořádána Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností. Záštitu nad ní převzala prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy a odborně jí garantují prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan PedF UK a prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA předseda České andragogické společnosti a vedoucí Katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK. Název letošní konference reflektuje potřeby současného vzdělávání dospělých, které výrazně proměnilo období pandemie covid-19 a další aktuální turbulentní změny.

Konference je zaměřena na následující oblasti:
• inovace a digitalizace;
• spolupráce;
• wellbeing a resilience;
• potenciál sociálního kapitálu;
• aktuální vzdělávací potřeby školského prostředí.

Konference bude slavnostně zahájena v úterý 22. 11. 2022 společenským večerem. Samotná konference pak proběhne ve středu 23. 11. 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy hybridní formou, která se skládá z pěti plenárních referátů přednesených prezenčně a tří prezenčních workshopů v odpoledních hodinách (viz program). Ostatní přijaté příspěvky mají charakter virtuálních prezentací, videí nebo psaných textů a jsou účastníkům konference přístupné ve virtuálním prostoru po celou dobu konání akce.

V případě, že máte zájem o aktivní účast, rozhodněte se, zda zašlete referát v textové formě nebo nahrávku vaší prezentace. Podrobnosti jsou uvedeny na webu a přihlášce, kde také zvolíte vaši formu prezentace. Přijaté texty v anglickém jazyce budou publikovány v on-line sborníku a v případě úspěšného recenzního řízení zaslány k indexaci do databáze Web of Science.

Cílová skupina: Akademická obec i odborná veřejnost
Více informací naleznete na: https://www.kamv.cz/konference-vd-2022-cz
Přihláška na konferenci: https://forms.office.com/r/EprhHtqijD

Více informací v příloze v PDF.

Za organizační výbor konference
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Myslíkova 7, 110 00 Praha 1

PrílohaVeľkosť
Vzdelavani_dospelych_program.pdf287.38 KB