Televízna relácia na podporu integrácie cudzincov

okt 27 2012

V roku 2010 sa občianske združenie Local Media Institute úspešne uchádzalo na Ministerstve vnútra SR o grant na projekt podpory integrácie príslušníkov tretích krajín na Slovensku prostredníctvom televízneho vysielania. Výsledkom bol projekt televíznej relácie Integruj. Projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Cieľom projektu bolo vytvorenie komunikačnej platformy – televíznej relácie - na výmenu informácií medzi komunitami migrantov, majoritnou spoločnosťou, študentmi a médiami a efektívne sprostredkovanie informácií o trhu práce potrebných pre migrantov.

Okrem vysielania 10.-tich dielov televíznej relácie Integruj! boli v rámci projektu aj diskusné stretnutia so študentmi etnológie, žurnalistiky a kulturológie. Organizácia pripravila aj dve veľké diskusno-networkingové stretnutia v Bratislave a v Košiciach, kde prišli novinári, cudzinci žijúci na Slovensku, zástupcovia univerzít a zástupcovia organizácií, ktoré sa problematike migrantov venujú. Ponúkame Vám krátku fotoreportáž z týchto stretnutí.

Autor: Mgr. Jana Murínová
Autori fotografií: Patrik Steller, Jana Murínová

IMG 0009
037
031
IMG 0014
IMG 9995
PC010774