9. ročník konferencie Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci s podnázvom: Interdisciplinárne tímy v pomáhajúcich profesiách, sa koná 3. júna 2020 v Ružomberku

feb 27 2020

Cieľ konferencie: Prezentovanie aktuálnych trendov kooperácie interdisciplinárnych tímov v oblasti sociálnej práce, ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.

Miesto konania: PF KU v Ružomberku, Aula J.P.II., Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický

Prehľad dátumov

Do 03.05.2020 pre aktívnu účasť a 15.05.2020 pre pasívnu účasť vyplniť a elektronicky zaslať tlačivo „Záväzná prihláška na konferenciu“ na adresu julia.fricova801@edu.ku.sk (po tomto termíne nie je možné prihlásiť sa) a súčasne sa prihlásiť cez Portál SKSaPA (Portál SKSaPA platí len pre sestry a pôrodné asistentky zo Slovenskej republiky)
Do 03.05.2020 zaslať plný text príspevku v elektronickej podobe (WORD dokument) na adresu lenka.stefakova@ku.sk

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov

Informáciu budeme priebežne aktualizovať. Časopis Prohuman je mediálnym partnerom konferencie.
Viac v prílohe:

PrílohaVeľkosť
IKvOPAaS_2020_pozvanka.pdf543.85 KB
IKvOPAaS_2020_PRIHLASKA.docx13.51 KB

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!