Konference Vzdělávání dospělých 2021 – v rozmanitých edukačních prostředích, se uskuteční 14. a 15. 12. 2021 v Praze

nov 30 2021

Rádi bychom vás touto cestou informovali o připravované mezinárodní vědecké konferenci Vzdělávání dospělých 2021 – v rozmanitých edukačních prostředích, která se uskuteční 14. a 15. 12. 2021 v Praze. Konference je tradičně pořádána Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností. Záštitu nad ní převzal prof. PaedDr. Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Název letošní konference reflektuje potřeby současného vzdělávání a rozvoje dospělých, které výrazně proměnila pandemie covid-19. Konference je rozdělena celkem na čtyři bloky, přičemž první blok se věnuje digitalizaci ve vzdělávání. Konkrétně se jedná o rozšířenou realitu, rozvoj virtuálních a digitálních kompetencí. Dále bude pozornost věnována nové metodě vzdělávání – konkrétně virtuálnímu co-teachingu, ke které aktivně vystoupí např. PhDr. Martin Kursch, Ph.D., Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. a prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. Vývoj nové vzdělávací metody je na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK zkoumán v rámci projektu Technologické agentury ČR s názvem Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching (TL03000133).

Další tematický blok konference se věnuje novým výzvám a aktuálním trendům v oblasti profesního rozvoje, ve kterém aktivně vystoupí např. PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. s referátem Změny cílů, obsahu a forem profesního rozvoje u vybraných skupin pracovníků.
Předposlední tematický blok se zabývá potenciálem sociálního kapitálu v oblasti vzdělávání dospělých, který globálně ovlivnila mj. pandemie covid-19, požadavky Industry 4.0, požadavky na nové profesní kompetence, význam rozvoje ICT a vývoj umělé inteligence. V tomto tematickém bloku aktivně vystoupí např. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.; prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.; prof. PhDr. Mária Machalová, CSc. a PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž.

Konferenci uzavře tematický blok věnující se aktuálním vzdělávacím potřebám ve školském prostředí a kvalitě vzdělávání, ve kterém aktivně vystoupí např. prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.; doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD.; doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., PhDr. Roman Liška, Ph.D., PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert a doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

Přijaté texty v anglickém jazyce budou publikovány ve sborníku a zaslány k indexaci do databáze Web of Science. Zároveň budou všechny texty publikovány v elektronickém a tištěném sborníku Vzdělávání dospělých 2021 – v rozmanitých edukačních prostředích.
Na konferenci se přihlásili odborníci z akademické, veřejné i soukromé sféry z několika evropských zemí.

Více informací naleznete na: https://kamv.cz/konference-vd-2021-cz
Přihláška na konferenci: https://forms.office.com/r/BDi6KXhzC4

Cílová skupina: Akademická obec i odborná veřejnost

Zdroj: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov konania konferencie v PDF:
Rok 2018: https://www.prohuman.sk/andragogika/sbornik-vzdelavani-dospelych-2018
Rok 2019: https://www.prohuman.sk/andragogika/sbornik-vzdelavani-dospelych-2019
Rok 2020: https://www.prohuman.sk/andragogika/sbornik-vzdelavani-dospelych-2020