II. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce, Praha, 28.4.2017

feb 14 2017

Tematické sekce konference:
1. sekce
Supervize jako nástroj profesní podpory v sociální práci a sociálních službách
2. sekce
Eticko-právní ochrana v sociální práci (etické kodexy, etické komise, etické audity, legislativa)
3. sekce
Rostoucí požadavky trhu práce v oblasti sociální péče
4. sekce
Management a ekonomika sociálních služeb
5. sekce
Působení multidisciplinárních týmů v poskytované sociální službě

Hlavní přednášky
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Etické dilemy v práci supervízora podmienené prevalenciou syndrómu vyhorenia odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Dôležitosť medziľudských vzťahov ako kľúčová hodnota sociálnej práce
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
Aktuálne témy supervízie v praxi
Ing. Lucie Marková, Ph.D.
Změny požadavků trhu práce ve vazbě na demografický vývoj české populace
Mgr. Hynek Kalvoda
Podpora žen po rodičovské dovolené v návratu na trh práce
Ing. Martina Borošová
Nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Role multidisciplinárního týmu a jeho členů v poskytované sociální službě

Více informací v príloze v PDF:

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_Aktualni_trendy_socialni_prace_16_1_2017.pdf513.26 KB