Konferencia “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”, sa koná 9.9.2017 v Žiline

okt 3 2017

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva na celoslovenskú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac” ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina).

Cieľom konferencie je predstavenie konceptu detského advokačného centra ako bezpečného, neutrálneho a deťom priateľského prostredia vytvárajúceho priestor pre koordinovanú multidisciplinárnu spoluprácu subjektov podieľajúcich sa na riešení prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Svoju aktívnu účasť potvrdili experti z oblasti sociálnych vecí a rodiny, ochrany práv a záujmov detí, zdravotníctva, školstva, policajného vyšetrovania, psychológie, vrátane zahraničných hostí z Českej republiky. Súčasťou konferencie bude prezentácia ukážok dobrej praxe pri využití multidisciplinárneho prístupu k riešeniu prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí.

Zámerom konferencie je tiež vytvoriť priestor na sieťovanie aktérov a inštitúcií vstupujúcich do problematiky ochrany detí pred násilím a zároveň napomôcť zvyšovaniu angažovanosti a scitliveniu odbornej verejnosti k násiliu páchanému na deťoch.

Konferencia je určená pre odbornú verejnosť z oblasti štátnej a verejnej správy, ako aj z ďalších inštitúcií a mimovládnych organizácií pôsobiacich v dotknutej oblasti.

Viac informácií nájdete tu: http://naruc.sk/pozvanka-na-konferenciu-naruce-pomoc-detom-ohrozenym-nas...