Referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti MSÚ v Hlohovci

MESTO HLOHOVEC ponúka voľné pracovné miesto vhodné aj pre absolventa na pozíciu: REFERENT PRE OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU V DOMÁCNOSTI MsÚ v Hlohovci

Pracovná náplň:
• Organizačne a metodicky zabezpečuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu v domácnosti koordináciou opatrovateliek (podľa zákona o sociálnych službách).
• Vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
• Vedie evidenciu opatrovaných občanov a opatrovateliek, posudkov a rozhodnutí.
• Vypracúva predpis úhrad za výkon opatrovateľskej služby a sleduje ich úhradu.
• Riadi činnosť denných centier - vedie agendu, uhrádza faktúry a sleduje rozpočet denných centier RUŽA, PETER A BEREKSEK.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu
• odborná prax v oblasti sociálnej práce (opatrovateľskej služby v domácnosti) vítaná
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• práca s PC (Word, Excel, internet)
• nástup možný ihneď

Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• organizačné schopnosti, schopnosť analyzovať a riešiť problémy
• precíznosť, presnosť, spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť a komunikatívnosť

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné do 22. 2. 2018 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

PrílohaVeľkosť
Pohovor_referent_pre_opatrovatelsku_sluzbu_Hlohovec.pdf271.98 KB