Ponuka vzdelávacích programov v SNG Zvolenský zámok pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ v školskom roku 2014 / 2015

aug 22 2014

SNG Zvolenský zámok pripravila na nový školský rok bohatú ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich so stálymi expozíciami i s históriou zámku. Ponuka je určená školám všetkých typov. Programy pre deti predškolských ročníkov MŠ a pre žiakov I. stupňa ZŠ (aj ŠKD) využívajú metódy a postupy zážitkovej pedagogiky a sú zostavené s prihliadnutím na špecifické potreby a požiadavky detí a žiakov. Viaceré programy pre II. stupeň ZŠ a SŠ nadväzujú na školské učebné osnovy (výchova umením, výtvarná výchova, dejepis, umenie a kultúra, literatúra, regionálna výchova) a podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov / študentov v oblasti umenia a kultúry, histórie, literatúry a i.


Podrobnosti o jednotlivých programoch nájdete v prílohe
(PDF, 325 kB).

Kontakt:
Oddelenie galerijnej pedagogiky
SNG Zvolenský zámok
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk
tel.: +421-45-245 30 01
www.sng.sk


View Hrady a zámky Slovenska in a larger map