III. medzinárodná konferencia Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách, sa koná 10.-11.11.2016 v Michalovciach

sep 13 2016

Ciele konferencie

  • Výmena najnovších poznatkov komunitnej práce v oblasti starostlivosti o človeka.
  • Prezentácia výsledkov výskumov v predmetnej a príbuznej oblasti.
  • Smerovanie komunitnej práce zameranej na pomoc človeku v núdzi v súčasnosti (Slovensko aj zahraničie).

Tematické okruhy

  • Komunitná práca ako metóda sociálnej práce.
  • Súčasné trendy práce s komunitou.
  • Vízia komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti.
  • Rola sestry v komunitnej starostlivosti.
  • Spiritualita ako významný prvok v komunite.

Dôležité informácie :
Abstrakt : zaslať do 23.10.2016 (po tomto termíne nie je aktívna účasť možná)
Poplatok : v deň konferencie
Prihláška: zaslať do 23.10.2016 na adresu koordinátorov a zároveň sa prihlásiť
na portal.sksapa.sk
Príspevok: zaslať do 23.10.2016 na adresu koordinátorov.

Viac informácií a program konferencie nájdete v prílohách v PDF.

PrílohaVeľkosť
Konferencia_Michalovce-2016.pdf2.25 MB
program_konferencie_2016_Michalovce.pdf1.41 MB